iTea - quality tea!

תה לבן

זהו העדין ביותר בין סוגי התה – מייצרים אותו בראשית האביב מן הניצנים והעלים העליונים של שיח התה. לניצנים ולעלים הרכים נותנים ליבול מעט, ומייד מייבשים אותם בחום לא גבוה כדי לשמור את הטעם והניחוח העדינים שלהם. העיבוד הקצר והרחום מותיר את מירב התכונות המועילות לבריאות שבהם עשירים עלי התה הטריים.