iTea - quality tea!

מבושם

סוגי תה רבים מתחברים בקלות לחומרי ריח טבעיים, למשל עם עלעלי פרחים. הדוגמה הקלאסית היא תה יסמין, שבתהליך הייצור שלו סופגים עלי התה את ריחם של עלעלי יסמין צעירים.