iTea - quality tea!

שעת התה

"בחורף מחמם, בקיץ – מקרר". פתרון החידה, כפי שניחשתם – התה. העובדה שהתה מחמם נהדר בימות החורף הקרים ידועה לכול. אבל העובדה שספל תה לבן או ירוק מסייע לעבור את ימות הקיץ הלוהטים – ידועה רק למעטים. באופן דומה ידוע לכולנו שהתה מעורר, ולכן מתאים לשתייה בבוקר או בשעות היום, אולם גם זה לא תמיד נכון! מבחר סוגי התה שלנו הוא כזה, שגם בחורף וגם בקיץ, גם בבוקר, גם בצהרי היום וגם בערב – תמיד יימצא לנו תה מתאים לאותו הרגע.