iTea - quality tea!

מצב העניינים

התה הסיני הוא הצמח המורכב ביותר מבחינת המבנה הכימי שלו. עד כה גילו בו המדענים כמה מאות מרכיבים – החל באלמנטים פשוטים וכלה ביחידות אורגניות מורכבות. ההרכב הזה משתנה בהתאם לסוג התה, ומשום כך משפיע כל סוג באופן קצת שונה על הגוף ועל הנפש. חלק מסוגי התה מעוררים ועוזרים להתרכז, אחרים – מרגיעים ועוזרים לנו לשקוע בהלך רוח מדיטטיבי.