iTea - quality tea!

ההרגשה

התה הסיני הוא הצמח המורכב ביותר מבחינת המבנה הכימי שלו. עד כה גילו בו המדענים כמה מאות מרכיבים – החל באלמנטים פשוטים וכלה ביחידות אורגניות מורכבות. כולם יודעים כי תה טוב שנחלט כהלכה מועיל לבריאות. אבל כמה עובדות מדעיות לגבי התה – פשוט מדהימות. כך, למשל, אפילוקטכין גלט (EGCG) הוא הקטכין החזק ביותר בתה, ופעילותו נוגדת החמצון חזקה פי 25 – 100 מאשר זו של הויטמינים C ו- E.