iTea - quality tea!

תה

התה הסיני האמיתי הוא מוצר בעל היסטוריה ארוכת ימים. הוא אוצר בלום של טעמים וריחות, מקור לבריאות והרמוניה. יש ששה סוגים בסיסיים של תה סיני: לבן, צהוב, ירוק, אולון, אדום ופואר – שכל אחד מהם מצוין בדרכו ובעל תכונות ייחודיות משלו.