iTea - quality tea!

פנייה לחברות ולארגונים

חברת "ITEA" מציעה לחברות ולארגונים תה איכותי במחירים מיוחדים. התה שלנו הוא בחירה מצוינת בתור שי לחג לעובדים, וכן משקה מומלץ בחגיגות ואירועים של החברה.