iTea - quality tea!

ספל חליטה "פרחים אפורים"

ספל חליטה "פרחים אפורים"

280מ"ל, פורצלן
ספל להכנת תה מפורצלן 280 מ"ל עם מסנן ומכסה

אין במלאי

מחיר: ₪ 40

פרטים

ספל להכנת תה מפורצלן 280 מ"ל,תמונה "פרחים אפורים על כחול" עם מסנן ומכסה